Menu

 

EPLF Logo 4c 0713

Pierwsze oficjalne regulacje dotyczące podkładów pod panele laminowane, będące efektem wieloletnich prac licznych grup roboczych na poziomie euro

pejskim (w CEN) oraz w EPLF (europejskie stowarzyszenie producentów podłóg laminowanych), zostały opublikowane na końcu 2013 roku. EPLF był jednym z głównych motorów działań zmierzających do normalizacji, a dzięki temu przyczynił się również do wprowadzania minimalnych wymagań dla podkładów, tak aby zapewnić podłodze laminowanej trwałość i komfort użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

Czy podłoga laminowana powinna być ułożona na podkładzie?

EPLF 1 Podkład jest elementem łączącym podłogę i podłoże, a więc powinien działać w następujący sposób:

  • Umożliwić prawidłowy montaż, tak aby wyrównać niedoskonałości podłoża i uzyskać jeden równy poziom układanej powierzchni z paneli pływających.
  • Zapewnić podłodze trwałość na wiele lat. Wymagania dotyczące odpowiednich podkładów mają na celu zabezpieczenie podłogi przed skutkami codziennego użytkowania, takimi jak spadające przedmioty czy natężony ruch, a także przed wilgocią w podłożu obecną na skutek prac budowlanych, ale też w codziennej eksploatacji pomieszczenia.
  • Poprawiać właściwości użytkowe podłogi. Oprócz redukcji odgłosu kroków i izolacji akustycznej w dół, podkład powinien poprawiać również komfort użytkowania, w tym również na komfort termiczny w pomieszczeniu.

 

Wymagania dotyczące podłoża

floor heating 5

Ogrzewanie podłogowe / chłodzenie

 W celu zapewnienia jak największej efektywności systemu ogrzewania podłogowego, podkład powinien mieć niski poziom izolacji termicznej, a oznacza to, że wartość parametru (R) dla całego systemu podkład – panele, musi zawierać się poniżej dopuszczalnej maksymalnej wartości.

 Maksymalna dopuszczalna wartość R dla całego systemu podkład – panele dla
• Ogrzewania podłogowego: R≤ 0,15 m²K/W

• Chłodzenia podłogi: R≤ 0,10 m²K/W

Multiprotect 1000 Integra low res rgb
thermal comfort 5

Izolacja termiczna (RA)

Podłogi laminowane mają stosunkowo niski poziom izolacji termicznej. Na podłożach nieogrzewanych, podkłady z wysokim oporem termicznym (R) mogą znacząco zwiększyć opór cieplny całego systemu, a tym samym spowodować znaczny wzrost temperatury na powierzchni.

 Minimalne wymagania przy izolacji termicznej: R≥ 0,075 m²K/W

 

 
onelevel 5

Wyrównanie powierzchni (PC)

 Aby zapewnić podłodze właściwe parametry mechaniczne oraz akustyczne należy unikać nierówności podłoża. Podkład podłogowy powinien niwelować drobne niedoskonałości podłoża, wynikające ze specyfiki materiału, z którego wykonano posadzkę np. granulat jastrychu. Im wyższa wartość współczynnika PC, tym lepiej podkład spełnia swoje funkcje pod względem wyrównania powierzchni.

 Minimalne wymagania: PC≥ 0,5 mm

 

 
aquastop

Ochrona przed wilgocią (SD)

 W przypadku podłoża mineralnego obowiązkowo należy zastosować paroizolację, aby chronić podłogę przed szkodliwym działaniem wody.
Można to osiągnąć poprzez ułożenie pod podkładem folii paroszczelnej, lub dzięki zastosowaniu specjalnego podkładu ze zintegrowaną barierą hydroizolacyjną. Im wyższa wartość współczynnika SD tym lepiej podłoga jest chroniona przed działaniem wilgoci.

 Minimalne wymagania: SD≥75 m

integra wodoodporna low

Wymagania dotyczące użytkowania

ACS 5

Odporność na obciążenia i codzienne użytkowanie (DL, CC, CS)

Codzienne użytkowanie podłogi wpływa nie tylko na powierzchnię paneli podłogowych, ale także na znajdujący się pod nimi podkład. Dlatego ważne jest, aby podkład był w stanie sprostać różnym typom obciążeń przez cały okres swojego użytkowania, czyli:

• dynamiczne obciążenie np. na skutek chodzenia 

Minimalne wymagania: DL≥10 000 cykli            Wyższe wymagania: DL≥100 000 cykli
• długotrwałe obciążenia statyczne np. meble

Mnimalne wymagania: CC≥2 kPa                        Wyższe wymagania: CC≥20 kPa
• krótkotrwałe obciążenie

Minimalne wymagania: CS≥10 kPa                     Wyższe wymagania: CS≥60 kPa

 

 
safe click 5

Ochrona przed spadającymi przedmiotami (RLB)

 Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia powierzchni paneli laminowanych na uderzenia ciężkich przedmiotów, podkład musi być w stanie przyjąć działanie bardzo dużej krótkotrwałej siły. Im wyższa wartość współczynnika RLB tym lepiej podkład będzie chronił powierzchnię podłogi przed uszkodzeniem. Minimalne wymagania określają wysokość, z której spada przedmiot w cm.

 Minimalne wymagania: RLB≥50 cm                  Wyższe wymagania: RLB≥120

 

3 male

Wymagania dotyczące akustyki

acoustic comfort 5

Izolacja akustyczna (IS)

Hałas pojawiający się na skutek ruchu w pomieszczeniu znajdującym się na wyższym piętrze określamy jako dźwięk uderzeniowy.

Podkłady pod podłogi laminowane o wysokim współczynniku IS mogą znacząco zredukować dźwięk uderzeniowy.

 Minimalne wymagania: IS≥14 dB                      Wyższe wymagania: IS≥18 dB

 (UWAGA: Redukcja hałasu na poziomie 10 dB odpowiada w odbiorze dla ludzkiego ucha 50% wyciszeniu)

EPLF 3
acoustic comfort 5

Redukcja hałasu w pomieszczeniu (RWS)

Hałas w pomieszczeniu powstający na skutek kroków określany jest jako RWS (Reflected Walking Sound). Odpowiednio dobrane podkłady są w stanie skutecznie zredukować poziom hałasu powstającego podczas chodzenia po podłodze laminowanej. Standardy badań tego parametru są wciąż opracowywane, ale jak do tej pory żadnego z nich nie przyjęto jako obowiązującą metodę badawczą. Gdy zostanie ona wystandaryzowana będzie można określić szczegółowe zalecenia dotyczące minimalnych wymagań.

Dziś można jedynie wskazać, że im większa wartość RWS, tym lepiej.

EPLF 2
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Arbiton | 2015 | Kontakt | Polityka prywatnosci