Arbiton KATALOG PRODUKTÓW ARBITON 2015

XPS 5 mm

Materiał: XPS.  
Gęstość: ok. 30 kg/m3.
Podkład charakteryzujący się bardzo wysoką stabilnością nacisku i wyjątkowo dobrą izolacją termiczną. Wyposażony w rowki dla lepszej niwelacji niewielkich nierówności.
Rekomendowane akcesoria: taśma klejąca, folia Hydro.
Wymiary: 0,5 m x 0,79 m x 5 mm.

Poprawa
akustyczna
- wygłuszenie
w górę (PA)
Izolacja
akusktyczna
- wygłuszenie
w dół (IA)
Wyrównywanie
podłoża (WP)
Ochrona
przed
wilgocią (OPW)
Izolacja
termiczna (IT)
Nad
ogrzewanie
podłogowe (NOP)
Odporność
na
obciążenia (ONO)
Szybki
montaż (SM)

11%

19 dB

0,18 m2K/W

NIE

Legenda:
 = znakomicie   = bardzo dobrze   = dobrze   = zadowalająco   = dostatecznie   = nie spełnia